Όροι Ενοικίασης

 1. Ηλικία οδηγού
  Ο οδηγός πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 χρόνων για ενοικίαση μοτοποδηλάτου, 23 για ενοικίαση αυτοκινήτου και 25 για ενοικίαση αυτοκινήτου κατηγορίας E και F.
 2. Άδεια οδηγήσεως
  Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Για τους μη ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να οδηγήσουν στην Ευρώπη απαιτείται διεθνής δίπλωμα οδήγησης.
 3. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης
  Μια ημέρα. Κάθε επιπλέον ώρα επιβαρύνεται με 1/4 της κανονικής ημερήσιας τιμής.
 4. Πρόστιμα
  Όλα τα πρόστιμα και δοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
 5. Ασφάλεια
  Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων QUATTRO είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς, κλοπής και τρίτων (εξαιρουμένων των επιβατών των αυτοκινήτων QUATTRO) για θάνατο και σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές.
 6. Απαλλαγή ευθύνης
  Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του στα 450€ καταβάλλοντας το ποσό των 12€ για τις κατηγορίες Α,Β 16€ για τις κατηγορίες C,D υπό την προυπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για τις κατηγορίες E,F ο ενοικιαστής περιορίζει την ευθύνη του στα 900€ καταβάλοντας το ποσό των 25€ υπό την προυπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
 7. Φόροι
  24% ΦΠΑ, πληρώνεται από τον μισθωτή.
 8. Βενζίνη
  Πληρώνεται από τον μισθωτή.
 9. Μεταφορά με πλοίο
  Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της QUATTRO